פתרונות הגנה
על נתונים

פתרונות מבית

גיבוי ענן
ואופיס 365

Arcserve Cloud Hybrid

 פתרונות ענן
והתאוששות מאסון

Arcserve Appliance
All-in-One

תוכנת גיבוי מקומי
לדיסק ולטייפ

Arcserve UDP

גיבוי מסורתי

 

Legacy
Arcserve Backup

 

המשכיות עסקית
ושכפול רציף

Arcserve RHA

פתרונות מבית

מערכת איחסון
עתירות נפחים

WDE Ultrastar JBOd 4U 60/102

מערכת העשרת
מיילים ארגוניים

 

ניהול חתימות מרכזי

קמפיינים מנוהלים (באנרים)

שירותים

שירותים מנוהלים

החזקת ותכנון מערכות גיבוי ו-DR

תחזוקתה מקצועית של מערכות Data Protection

פתרונות הגנה על נתונים

פתרונות מבית

תוכנת גיבוי מקומי
לדיסק ולטייפ

Arcserve UDP

 פתרונות ענן
והתאוששות מאסון

Arcserve Appliance
All-in-One

גיבוי ענן
ואופיס 365

Arcserve Cloud Hybrid

המשכיות עסקית
ושכפול רציף

Arcserve RHA

גיבוי מסורתי

 

Legacy
Arcserve Backup

פתרונות מבית

מערכת איחסון
עתירות נפחים

WDE Ultrastar JBOd 4U 60/102

מערכת העשרת מיילים ארגוניים

 

ניהול חתימות מרכזי

קמפיינים מנוהלים (באנרים)