כחלק מהנכונות של חברת SharkServe להיות חברה ירוקה השומרת על איכות הסביבה, בבקשה מלאו את פרטי המייל של איש הקשר לקבלת חשבוניות אלקטרוניות ממוחשבות.

בעדכון הוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות) הוגדר "מסמך ממוחשב" – החוק מורה על כך שמסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת הינו קביל בכל הליך משפטי. למען הסר ספק, משלוח חשבוניות בדואר אלקטרוני ע"י SharkServe מהווה דרישת תשלום לכל דבר ועניין.

טופס פתיחת לקוח חדש

אישור קבלת פרסומים